Skip to main content

Hälsodag-Körsång

Kunden hade en hälsodag för sina anställda, där det var olika aktiviteter som man kunde välja mellan.

Medarbetarna var från början indelade i mindre grupper om 20-40 personer, och Vocalcoach hade hand om rösten och sången.

Vi började med en kort presentation och gick igenom hur upplägget såg ut.

De fick prova olika andningsövningar, att aktivera sitt magstöd och värma upp rösten med olika röst och sångövningar. De blev medvetna om hur viktig hållning och balans är för rösten och även hur rörelse påverkar hur ljudet kommer ut. De fick testa sina egna resurser på ett lekfullt och inspirerande sätt!

Vi avslutade med att sjunga två populära sånger tillsammans som vi kommit överens om tidigare.

Pianist ackompanjerade och material ingick till alla med de övningar och texter vi hade gått igenom.

Det konstaterades snabbt att sång är glädje och hälsa i allra högsta grad!