Skip to main content

Körslag som avslutning på planeringsdagar

Kunden hade beställt ett körslag som avlutning på en planeringsvecka för chefer inom kommunen där många inte kände varandra sedan förut.

Detta var en överraskning och endast de som hade hand om planeringen samt utvalda extra körledare visste om aktiviteten.

Låtval, texter och extra körledare bestämdes redan i förväg och grupperna var också klara utefter hur de hade jobbat under veckan.

Alla låtar var välkända för alla.

Låtarna lottades ut och vi började värma upp rösterna med enkla roliga övningar.

Varje grupp gick iväg och tränade själva på sin låt en stund medan en i taget fick gå igenom med Cecilia och pianist för att finputsa och eventuellt göra liten enkel koreografi. 

Alla var väldigt engagerade i detta!

Låtarna var hemliga för de andra deltagarna så de var väldigt nyfikna på varandra.

En delikat middag serverades efter detta med tillhörande tal och efter förrätten sjöngs två låtar och efter varmrätten sjöngs de andra.

Poängsättning skedde där alla satte sina poäng i färdigtryckta formulär som kunden ordnat innan. Poängen räknades ut av speciellt utvalda personer.

Vinnaren utsågs och framförde sin låt igen till allas jubel!

Priser delades ut till alla deltagare.

En mycket trevlig, rolig och inspirerande avlutning på en intensiv vecka!